Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Plaatsing

 

Nieuwe klanten
Uiterlijk 3 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum wordt met de ouder/verzorger telefonisch of schriftelijk contact opgenomen over de plaatsingsmogelijkheden. Onze coördinator neemt 4 tot 6 weken vóór de startdatum contact met u op voor een intakegesprek en zij zal dan ook een afspraak maken voor een wen-dag.

 

Bestaande klanten
Aanvragen van ouders waarvan een of meerdere kinderen reeds geplaatst zijn in de reguliere opvang, krijgen voorrang op aanvragen van ouders waarvan de kinderen niet geplaatst zijn in de opvang. Bij bestaande klanten wordt uiterlijk 3 à 4 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum contact opgenomen over de plaatsingsmogelijkheden m.b.t.

  • a. tweede en/of volgende kinderen
  • b. doorstroom naar de buitenschoolse-opvang. (de BSO)
  • c. wachtende dagdelen.

 

Wachtlijst
Indien de gewenste plaatsing slechts gedeeltelijk ingevuld kan worden, blijven ouders voor de resterende opvangdagen op de wachtlijst staan. Wanneer de gewenste plaatsing niet mogelijk is, wordt er met de ouder/verzorger contact opgenomen om een eventueel alternatief aanbod te bespreken. U heeft 14 dagen de tijd om op dit aanbod te reageren. Bij acceptatie van het alternatief, blijft de gewenste aanvraag in overleg op de wachtlijst.

In het geval de ouder/verzorger geen gebruik kan of wil maken van een alternatief aanbod, blijft  de gewenste aanvraag eveneens op de wachtlijst.

 

Bij acceptatie van een aanbod ontvangt de aanvrager binnen 1 week een plaatsingscontract in tweevoud, alsmede een doorlopende machtiging voor de automatische incasso. Deze drie de formulieren dienen door de aanvrager ondertekend te worden en binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd te worden naar de administratie van de Bereboot. U krijgt vervolgens 1 exemplaar van het plaatsingscontract, door KDV De Bereboot ondertekend retour. Dit is bestemd voor uw eigen administratie.

 

De overeenkomst die de ouder(s) en/of verzorger(s) aangaan met Kinderdagverblijf De Bereboot heeft de volgende looptijden:

  1. De overeenkomst voor de dagopvang eindigt bij het bereiken van de vierde verjaardag van het kind.
  2. De overeenkomst voor de buitenschoolse opvang eindigt nadat het kind de basisschool heeft beëindigd doch uiterlijk op de dertienjarige leeftijd van het kind.

Indien u een plaatsingscontract geheel of gedeeltelijk wilt opzeggen, dan dient dit schriftelijk te geschieden middels een brief of e-mail.
Wij hanteren een opzegtermijn van één maand, welke ingaat vanaf de eerste dag van de volgende maand.