Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Dagopvang (0-4 jaar)

 

Babygroep 

(De Matroosjes 0 - 1 jaar)

Bij de babygroep ligt aanvankelijk de nadruk meer op een individuele, warme, liefdevolle verzorging.

Rust, ritme en herhaling ontwikkelen bij een baby veiligheid en zelfvertrouwen.

Een baby heeft veel rust en structuur nodig. Daarom is er voor de baby's een aparte, eigen ruimte.

 

De babygroep is speciaal voor baby's van 0 tot 1 jaar. In de babyvriendelijke ruimte kunnen ze nieuwsgierig en in eigen tempo de omgeving verkennen.

Bij De Bereboot hebben wij uitdagend speelgoed, afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

 

Verder bieden wij allerlei leuke activiteiten aan. Deze zijn aangepast aan de belevingswereld en behoeften van uw kind. Zo ontstaat er een mooie mix van spelen, uitdagen, leren en ontspannen.                                                              

 

Een vaste volgorde, een vaste dagindeling en vaste gewoonten geven de baby veel steun, houvast en herkenning. Dit ritme is voor elke baby verschillend. Ritme geeft een klein kind de steun om zichzelf goed te ontwikkelen. In uw thuissituatie bent u degene die rust, ritme en regelmaat brengt. Bij De Bereboot is de dag bij voorkeur opgebouwd volgens een vast ritme dat is afgestemd op uw thuissituatie. Door herhaling van de handelingen ontstaat herkenning, houvast en vertrouwen bij het kind.

 

Ook voor een baby is het goed om buiten te zijn. De frisse lucht is goed voor de longetjes van uw baby. De huid maakt vitamine D aan onder invloed van zonlicht, waardoor de weerstand van uw baby wordt opgebouwd. Onder begeleiding gaan de baby’s buiten spelen of gaan we wandelen.   

Sensitieve responsiviteit vinden wij een belangrijke competentie binnen De Bereboot. Dit betekent dat de Pedagogisch Medewerkers gevoelig zijn voor wat een kind bezig houdt. Ze nemen signalen van het kind waar en reageren daarop. Ze laten merken dat ze het kind gezien hebben, waarderen, houden rekening met het kind en helpen als dat nodig is. De Pedagogisch Medewerkers gaan de interactie/dialoog aan met het kind.

Onze Pedagogisch Medewerkers bezitten deze competentie en zorgen zo voor een optimaal welbevinden van uw baby. Ritme geeft steun, herkenning, houvast en vertrouwen.

 

Dreumesgroep (De Zeebonken 1 - 2 jaar)

Bij de dreumes/peutergroep, waar het "lijf-aan-lijf" contact nog heel belangrijk is, beginnen we met kleine werkjes aan te bieden. Plakken, tekenen, en kleien gedurende een korte tijd. Alles wat een kind maakt "prijzen" wij.

Op deze leeftijd beginnen wij ook met muziek- vaardigheden in de zin van bijvoorbeeld ritmisch bewegen.

Ook gym voor dreumesen behoort tot de activiteiten. Ook het zindelijk worden krijgt op deze leeftijd aandacht. (wel in overleg met de ouders en uitgaande van de dreumes).

 

Peutergroep (De Schippers en de Bootsmannen 2 - 4 jaar)

Bij de peutergroep werken wij regelmatig met horizontale en verticale groepjes. Werkjes zullen bijvoorbeeld regelmatig gescheiden worden uitgevoerd.

Ook bij de peuters geldt dat wij de zintuiglijke, motorische, emotionele, sociale en ritmische vaardigheden zullen bevorderen en stimuleren. Dit alles op een speelse en soepele wijze. Wij doen bijvoorbeeld met de peuters eenvoudige ritmische oefeningen en laten dit door hen begeleiden met muziekinstrumentjes (belletjes, lepels, stokjes, etc.) Ook peutergym (dans) behoren tot de activiteiten.

Zij spelen boeken na (drama), doen aan dansen en creatief bezig zijn. Elke zes weken starten wij met een nieuw thema, bijvoorbeeld het onderwerp "water". Elk thema heeft elke week een ander spel en een andere activiteit. De Pedagogisch Medewerkers lezen voor over het thema en spelen poppenkast.

Soms worden gasten uitgenodigd om iets te vertellen over het thema. Vaste punten van de dag zijn de fruitkring, koekkring, zingen, het lunchen, slapen, yoghurtkring, tandjes poetsen en potjes/toiletbezoek.

Kinderen in deze leeftijdsgroep hebben zeker veel behoefte om op hun eigen manier met speelgoed te spelen dat zij zelf hebben uitgezocht. Hieraan komen wij dan ook zeker tegemoet. We zijn geen school, met eigen fantasie spelen met het speelgoed is zeker net zo belangrijk. 

 

PeuterPlusgroep  (De Piraten 3-4 jaar)

Vanaf 28 augustus 2023 heeft De Bereboot een PeuterPlusgroep. Deze bevindt zich in de dependance van de Dierdonkschool.

De PeuterPlusgroep is voor peuters van plusminus 3 tot 4 jaar. Op maandag, dinsdag en donderdag, (van 7.30uur -18.30 uur) kunnen zij hier tot aan de dag dat ze naar de basisschool gaan, ontdekkend spelen. Net zoals bij alle andere groepen zijn de randvoorwaarden een veilig en duidelijk dagritme, en worden kinderen spelenderwijs avontuurlijk en met de natuur ‘voorbereid’ op het basisonderwijs.  

 

Algemeen

Wij hebben een buitenspeelplaats, waarin zich een zandbak bevindt. Hier zullen wij regelmatig gebruik van maken. Ook gaan we regelmatig wandelen met de kinderen.
Het weer in Nederland werkt niet altijd mee, daarom hebben wij ook binnen de beschikking over een zand- en waterbak. Dit uiteraard op verantwoorde (zeer hygiënische) wijze. 

Kinderen die de dagopvang van De Bereboot bezoeken, krijgen een uitdagend, gevarieerd en “groen” activiteitenaanbod. We zijn veel buiten te vinden, in onze mooie tuin, of in het natuurgebied in onze achtertuin: “De Bakelse Beemden”.

Ook muziek, dans, creativiteit en ontspanning komen dagelijks in ons programma voor. We hebben pedagogisch medewerkers in dienst met elk hun eigen specialisatie en talent, welke wij zoveel mogelijk inzetten in ons aanbod.

 

Informatieoverdracht

Voor u als ouder is het erg belangrijk om te weten of uw kind het naar zijn zin heeft bij De Bereboot. Daarom streven wij ernaar om een goede en uitgebreide informatieoverdracht te bieden. U heeft dagelijks contact met de pedagogisch medewerkers op de groep.

Daarnaast bieden wij informatie via de website, Social Media en  nieuwsbrieven.

Het is van ons van groot belang om ook informatie van u te ontvangen over vragen, over de ontwikkeling van uw kind, over bijzonderheden in uw situatie. Zo kunnen de Pedagogisch Medewerkers inspelen op elke specifieke situatie.

 

Kindvolgsysteem

Wij vinden het erg belangrijk dat elk kind gezien wordt, daarom is er voor elk kind een mentor aangesteld, zij houdt de ontwikkelingen van uw kind via het kindvolgsysteem: “Kijk!” nauwkeurig bij. Zijn er bijzonderheden te melden, hoort u dat natuurlijk meteen.

 

VVE

We werken op alle groepen met thema’s vanuit het VVE-programma Uk & Puk (Vroeg – en Voorschoolse Educatie). De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. Uitgebreide informatie daarover vind u in het informatieboekje.

 

Enthousiast geworden?     

Maak vandaag nog een afspraak voor een rondleiding. Via mail@bereboot.nl of bel naar 0492-475009,

dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze administratie.

Via mail@bereboot.nl of bel naar: 0492-475009

 

INSCHRIJVEN:

Klik hier om uw zoon of dochter direct in te schrijven