Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Opzeggen

Indien u een plaatsingscontract geheel of gedeeltelijk wilt opzeggen, dan dient dit schriftelijk te geschieden middels een brief of e-mail.
Wij hanteren een opzegtermijn van één maand, welke ingaat vanaf de eerste dag van de volgende maand.