Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Pedagogische Medewerksters

 

Onze Pedagogische Medewerksters die uw kind(eren) verzorgen zijn in het bezit van een diploma. Wij hanteren als norm de scholingseisen die gesteld worden in de CAO-kinderopvang. Wij zijn uit maatschappelijk oogpunt voorstander van het stimuleren van deskundige scholing. Daarom bieden wij enige opleidingsplaatsen aan voor Pedagogische Medewerksters in opleiding. Wij zijn een door de OVDB erkend leerbedrijf.

 

Tevens besteden wij  aandacht aan bijscholing van onze Pedagogisch Medewerksters door regelmatig bijscholingen aan te bieden die haar vakgebied betreffen. Uit belang van de hechtingsrelatie die uw kind met onze Pedagogisch Medewerksters opbouwt, worden onze Pedagogisch Medewerksters verder gescreend op kundigheid en geselecteerd op karaktereigenschappen zoals toewijding en liefde voor kinderen, communicatieve vaardigheden, sensitiviteit, responsiviteit, geduld en aandacht.

 

NB: Van alle Pedagogische Medewerksters die bij De Bereboot werken (of stage lopen) is een Verklaring Omtrent Gedrag aanwezig.